• TRIO-D spol.s.r.o.
  • Chotíkovská 161/23, 318 00 Plzeň - Malesice
  • Telefon +420 377 823 225 | Fax +420 377 823 225

ÚKZÚZ

Rostlinolékařský portál

Všechny informace potřebné pro profesionální ochranu rostlin (např. popisy a fotografie chorob a škůdců, semafor přípravků, aj.)

Rostlinolékařský portál

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin

Údaje o povolených přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin jsou ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského publikovány podle stavu k 21. lednu 2019.

Seznam povolených přípravků

Výklad údajů na etiketách přípravků

Výklad údajů na etiketách přípravků na ochranu rostlin s ohledem na rizika pro složky životního prostředí a necílové organismy.

Výklad údajů na etiketách

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Registr držitelů OZ

Registr držitelů


Seznam termínů zkoušek ÚKZÚZ pro získání osvědčení II. a III. stupně OZ

Seznam termínů


Seznam aktuálních základních kursů a doplňujících školení pro OZ

Seznam kurzů


Formulář žádosti o osvědčení OZ

Formulář žádosti

Spolupracujeme s firmami (v abecedním pořadí)